Tillbaka till nyheter

10.000 deltagare i Karma!!!

”Vi är otroligt glada att redan fler än 10.000 kvinnor valt att delta i Karma Bröstcancerstudie” säger Mattias Hammarström, ansvarig för Karmas provtagningsenheter, och fortsätter sedan med att tacka alla deltagare samt personalen på mammografienheterna och personalen på våra provtagnings-enheter. Karmas Provtagningsenheter gör nu ett sommaruppehåll under v.27-31 och öppnar återigen den 8 augusti.

En vecka i början av juni samlades närmare 250 cancerspecialister från hela världen på den internationella COGS-konferensen som i år hölls i Stockholm. Professor Per Hall, vetenskapligt ansvarig för Karma, fick möjligheten att presentera Karmastudien för sina kollegor.

”Under presentationen var den största utmaningen att få de utländska forskarna att tro att det är möjligt att Karmastudien har fler än 10.000 deltagare inom 6 månader från starten. Att visa upp deltagarräknaren på Karmas hemsida var nästan det enda sättet att bevisa att det är verkligt.” skrattar Per Hall. Någon i församlingen summerade nog allas känslor med orden ”this blows your socks off”.


Tillbaka till nyheter