I KARISMA Endoxifen studerar vi om metaboliten endoxifen, som bildas när det beprövade läkemedlet tamoxifen bryts ner, har en effekt på mammografisk täthet. Endoxifen prövas här i tablettform.


INNEHÅLL

Om studien

Studieinformation

För dig som är deltagare i KARISMA Endoxifen


Om studien

I KARISMA Endoxifen skall vi studera om nedbrytningsprodukten endoxifen, som bildas när det beprövade läkemedlet tamoxifen bryts ner, påverkar bröstens täthet. Om tätheten går ner under behandlingen är det en markör för att medlet har effekt. 

Målet med KARISMA Endoxifen är att studera om endoxifen kan användas för att förebygga bröstcancer.

Tamoxifen har under mer än 40 år använts av bröstcancerpatienter för att minska risken för återfall i sjukdomen. Endoxifen är ett ämne som bildas när tamoxifen bryts ned i levern. Att ge endoxifen istället för tamoxifen skulle antagligen göra det lättare att hitta rätt dos och möjligen ge lägre biverkningar.

Information om studien går ut till kvinnor under 55 år som bjuds in till mammografiscreeningen vid Södersjukhusets Bröstcentrum och St Görans sjukhus. Totalt 240 deltagare kommer att lottas till någon av två doser endoxifen eller placebo. Behandlingen pågår under 6 månader. Mammografibilder och blodprover tas vid studiens start och vid behandlingens slut. Deltagarna skall även besvara enkäter om biverkningar.

KARMA Endoxifen är finansierat av Atossa Therapeutic Ltd. som utvecklat läkemedlet.

Studien beräknas starta under hösten 2021


Studieinformation

Ladda ner studieinformation i PDF-format här:

Studieinformationen kommer att finnas tillgänglig vid studiestart


För dig som är deltagare i KARISMA Endoxifen

Studien är ännu inte påbörjad