I KARISMA Endoxifen studerar vi om metaboliten endoxifen, som bildas när det beprövade läkemedlet tamoxifen bryts ner, har en effekt på mammografisk täthet. Endoxifen prövas här i tablettform.


INNEHÅLL

Om studien

Studieinformation


Om studien

I KARISMA Endoxifen skall vi studera om nedbrytningsprodukten endoxifen, som bildas när det beprövade läkemedlet tamoxifen bryts ner, påverkar bröstens täthet. Om tätheten går ner under behandlingen är det en markör för att medlet har effekt. 

Målet med KARISMA Endoxifen är att studera om endoxifen kan användas för att förebygga bröstcancer.

Tamoxifen har under mer än 40 år använts av bröstcancerpatienter för att minska risken för återfall i sjukdomen. Endoxifen är ett ämne som bildas när tamoxifen bryts ned i levern. Att ge endoxifen istället för tamoxifen skulle antagligen göra det lättare att hitta rätt dos och möjligen ge lägre biverkningar.

Information om studien går ut till kvinnor 40-55 år som bjuds in till mammografiscreeningen vid Södersjukhusets Bröstcentrum, Capio St Görans sjukhus och Karolinska sjukhuset. För att att delta i studien måste man genomföra sin screeningmammografi på Böstcentrum Södersjukhuset. Totalt 240 deltagare kommer att lottas till någon av två doser endoxifen eller placebo. Behandlingen pågår under 6 månader. Mammografibilder och blodprover tas vid start och vid upprepade tillfällen tills dess man avslutar studien. Deltagarna skall även besvara enkäter om biverkningar.

KARISMA Endoxifen är godkänt av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket och studien finansieras av Atossa Therapeutic Ltd. som utvecklat läkemedlet.

Studien startar i november 2021


Studieinformation

Läs och/eller ladda ner studieinformation i PDF-format här


För dig som är deltagare i Karisma Endoxifen. Länken till Karisma Endoxifen enkäten är nu stängd.

Ladda ner KarmApp för iPhone (App Store) eller Android smartphone (Google Play)