KARISMA 1 är en studie för att undersöka hur lång behandlingstid som krävs med läkemedlet tamoxifen för att minska den mammografiska tätheten.


INNEHÅLL

Om studien

Studieinformation

För dig som är deltagare i KARISMA 1


Tamoxifen är ett antiöstrogen som länge har använts för att förebygga återfall i bröstcancer. Forskningsstudier har visat att medicinering med tamoxifen även kan förhindra att bröstcancer uppstår. I England och USA är tamoxifen idag godkänt som förebyggande behandling men ändå ges det sällan till kvinnor med hög risk att drabbas av bröstcancer.

En utmaning för de som tar tamoxifen 20 mg är biverkningarna. Oavsett om skälet att ta tamoxifen är primärt förebyggande av bröstcancer eller för att förebygga återfall så är 5 år en lång tid om man får biverkningar som påverkar ens dagliga liv. Vi ville ta reda på om en lägre dos av tamoxifen har mindre biverkningar utan att effekten försvinner.

Tamoxifendosen som används idag, 20 mg, kan ge besvärande biverkningar, som till exempel vallningar, svettningar och torra och sköra slemhinnor i underlivet. Vi vill i KARISMA 1 undersöka om en lägre dos av tamoxifen, fortfarande kan ge en förebyggande effekt mot bröstcancer, men med lägre risk för biverkningar.

För att mäta effekten av tamoxifen studerar vi förändringar i den mammografiska tätheten, det vill säga hur mycket som är vitt på mammografibilden och hur detta förändrar sig med behandlingen. Om tätheten minskar är detta ett tecken på att den förebyggande medicineringen fungerar.

Som ett första steg genomfördes, mellan mars 2015 och januari 2016, Karisma 1, för att testa hur snabbt tamoxifen påverkar den mammografiska tätheten. Totalt 42 kvinnor deltog.

Resultatet från KARISMA 1 visar att den mammografiska tätheten sjunker för de kvinnor som svarar på tamoxifen, oavsett om man behandlas med 20 mg eller 10 mg. Vi såg också att det sker en tillräcklig täthetsminskning under 6 månaders behandling för att man skall kunna jämföra olika behandlingsdoser. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften The Oncologist: https://academic.oup.com/oncolo/advance-article/doi/10.1093/oncolo/oyac104/6590851?login=true


Studieinformation

Ladda ner studieinformation i PDF-format här:

Studieinformation för KARISMA 1 (PDF)


För dig som är deltagare i KARISMA 1

Studien är nu avslutad och analyser pågår