KARISMA 1 är en studie för att undersöka hur lång behandlingstid som krävs med läkemedlet tamoxifen för att minska den mammografiska tätheten.


INNEHÅLL

Om studien

Studieinformation

För dig som är deltagare i KARISMA 1


Om studien

Tamoxifen är ett antiöstrogen som länge har används för att förebygga återfall i bröstcancer. Forskningsstudier har visat att medicinering med tamoxifen även kan förhindra att bröstcancer uppstår. I till exempel England och USA rekommenderas tamoxifen idag som förebyggande behandling och ges till kvinnor med hög risk att drabbas av bröstcancer.

Friska kvinnor som i olika studier har tagit tamoxifen 20 mg har minskad risk för bröstcancer men medicinen gav dem också biverkningar. Vi vill ta reda på om en lägre dos av tamoxifen har mindre biverkningar utan att effekten försvinner.

Tamoxifendosen som används idag i vården kan dock ge besvärande biverkningar, till exempel vallningar, svettningar och torra och sköra slemhinnor i underlivet men alla kvinnor drabbas inte av biverkningar. Vi vill i KARISMA 1 undersöka om en lägre dos av tamoxifen, med mindre risk för biverkningar, fortfarande kan ge en förebyggande effekt mot bröstcancer.

För att mäta effekten av tamoxifen studerar vi förändringar i den mammografiska tätheten, det vill säga hur mycket som är vitt på mammografibilden och hur detta förändrar sig med behandlingen. Om tätheten minskar är detta ett tecken på att den förebyggande medicineringen fungerar.

Som ett första steg genomfördes, mellan mars 2015 och januari 2016, Karisma 1, för att testa hur snabbt tamoxifen påverkar den mammografiska tätheten. Totalt 42 kvinnor deltog. Resultatet från KARISMA 1 visar att den mammografiska tätheten sjunker för de kvinnor som svarar på tamoxifen, oavsett om man behandlas med 20 mg eller 10 mg. Vi såg också att det sker en tillräcklig täthetsminskning under 6 månaders behandling för att man skall kunna jämföra olika behandlingsdoser.


Studieinformation

Ladda ner studieinformation i PDF-format här:

Studieinformation för KARISMA 1 (PDF)


För dig som är deltagare i KARISMA 1

Studien är nu avslutad och analyser pågår