Utöver Karmastudien, grunden i projektet, genomför vi ett antal delstudier.

Utöver Karmastudien, grunden i projektet, genomför vi ett antal delstudier.

Våra studier

Studier för att förstå och kartlägga risken för bröstcancer och hur risk skall kommuniceras:

Karmastudien

KARMA startade med Karmastudien och består av 71 000 frivilliga kvinnor som genomfört sin mammografi vid Södersjukhuset i Stockholm och vid Unilabs mammografi i Lund, Helsingborg och Landskrona. Från och med hösten 2020 pågår en uppföljning i Stockholm

Läs mer

SMART-studien

Kvinnor har olika risk för bröstcancer och vissa kvinnor har svårundersökta bröst. I forskningsstudien SMART kommer vi att beräkna kvinnors individuella 2-årsrisk för bröstcancer. De kvinnor som har en förhöjd 2-årsrisk för bröstcancer kommer att erbjudas en risk-anpassad mammografiscreening.

Läs mer

Studier för att förstå biologiska mekanismer för bröstcancer:

KARMA Biopsi

Inom KARMA-projektet pågår flera olika studier där vi använder bröstbiopsier för att förstå vad i bröstet som påverkar risken att utveckla bröstcancer.

Läs mer

KARMA Biomarkörer

Inom KARMA-projektet pågår flera olika studier där vi använder blodprover för att förstå de biologiska mekanismerna som ligger bakom risken att utveckla bröstcancer.

Läs mer

Kliniska läkemedelsstudier:

KARISMA 2

I KARISMA 2 studeras olika doser av det beprövade läkemedlet tamoxifen. Detta för att ta reda på vid vilken dos man skulle kunna uppnå en förbyggande effekt.

Läs mer

Kliniska studier av diagnostiska metoder:

KARMA Kontrast

I KARMA Kontrast prövas en nyutvecklad metod för mammografi vid Bröstcentrum Södersjukhuset.

Läs mer

KARMA MRI

Karma MRI är en klinisk studie där vi studerar om en förkortad MR-undersökning kan upptäcka tumörer lika bra som nuvarande undersökningsmetod.

Läs mer

KARMA Kamera

KARMA Kamera är en klinisk studie där vi undersöker om man med en infraröd värmekamera kan identifiera förändringar i brösten på ett mycket tidigt stadium.

Läs mer