Vårt övergripande mål är att minska insjuknande och dödlighet i bröstcancer

Vår ambition är att fokusera på forskning som kan förändra sjukvården så att resurser satsas på förebyggande åtgärder som förhindrar att kvinnor insjuknar och avlider i bröstcancer