I KARISMA 2 studeras olika doser av det beprövade läkemedlet tamoxifen. Detta för att ta reda på vid vilken dos man skulle kunna uppnå en förbyggande effekt.


INNEHÅLL

Om studien

Resultat

Studieinformation

För dig som är deltagare i KARISMA 2


Om studien

Friska kvinnor som tar tamoxifen har en halverad risk för bröstcancer men medicinen kan ge biverkningar. Läkemedlet tamoxifen, som länge har används för att förebygga återfall hos kvinnor som opererats för bröstcancer, sänker också den mammografiska tätheten. Studier har visat att om den mammografiska täthet minskar minskar också risken.

I en tidigare studie (KARISMA 1) testades hur lång tid det tar för tamoxifen att påverka tätheten. I KARISMA 2 använder vi denna kunskap och har som mål att ta reda på om en lägre dos av tamoxifen har mindre biverkningar utan att den skyddande effekten försvinner. Vi vill med andra ord identifiera den optimala dosen av tamoxifen för förebyggande behandling av bröstcancer.

Information om deltagande i KARISMA 2 gick ut till kvinnor som inviterats till mammografiscreeningen på sjukhuset i Lund och på Bröstcentrum vid Södersjukhuset i Stockholm under perioden november 2016 – april 2019.

Totalt 1440 kvinnor deltog i studien och var och en lottades till tamoxifen 20 mg, 10 mg, 5 mg, 2,5 mg, 1 mg eller placebo. Deltagarna uppmanades att medicinera dagligen under 6 månader.

Mammografier och blodprov togs vid studiestart och efter medicinavslut. Enkäter om eventuella biverkningar besvarades löpande. Den sista deltagaren i studien genomförde sin sista uppföljning i oktober 2019.


Resultat

Den första vetenskapliga artikeln baserade på KARISMA 2 publicerades i mars 2021.

Resultatet visar att 2,5 mg tamoxifen ger samma täthetsminskning på mammografibilden som dagens standard-dos 20 mg hos kvinnor som inte passerat klimakteriet. Det visar också att de vanligaste och mest besvärande besvären såsom vallningar, minskade markant med lägre dos.

Resultaten behöver bekräftas i ytterligare studier, att en lägre dos också minskar risk för insjuknande på samma sätt som 20 mg. Om så är fallet skulle kvinnor som opererats för bröstcancer, och behöver ta tamoxifen för att förebygga återfall, kunna erbjudas en lägre dos. I framtiden hoppas vi även kunna erbjuda kvinnor med hög risk för bröstcancer en låg dos tamoxifen som minskar risken för bröstcancer utan att ge allvarliga biverkningar.


Studieinformation

Ladda ner studieinformation i PDF-format här:

Studieinformation för KARISMA 2 (PDF)


För dig som är deltagare i KARISMA 2

Studien är nu avslutad och analyser pågår

Länk till kompletterande Karisma2 enkäten