I KARISMA 2 studeras olika doser av det beprövade läkemedlet tamoxifen. Detta för att ta reda på vid vilken dos man skulle kunna uppnå en förbyggande effekt.


INNEHÅLL

Om studien

Mål

Studieinformation

För dig som är deltagare i KARISMA 2


Om studien

Friska kvinnor som tar tamoxifen har en halverad risk för bröstcancer men medicinen kan ge biverkningar. Läkemedlet tamoxifen, som länge har används för att förebygga återfall hos kvinnor som opererats för bröstcancer, sänker också den mammografiska tätheten. Studier har visat att om den mammografiska täthet minskar minskar också risken.

I en tidigare studie (KARISMA 1) testades hur lång tid det tar för tamoxifen att påverka tätheten. I KARISMA 2 använder vi denna kunskap och har som mål att ta reda på om en lägre dos av tamoxifen har mindre biverkningar utan att den skyddande effekten försvinner. Vi vill med andra ord identifiera den optimala dosen av tamoxifen för förebyggande behandling av bröstcancer.

Information om deltagande i KARISMA 2 gick ut till kvinnor som inviterats till mammografiscreeningen på sjukhuset i Lund och på Bröstcentrum vid Södersjukhuset i Stockholm under perioden november 2016 – april 2019.

Totalt 1440 kvinnor deltog i studien och var och en lottades till tamoxifen 20 mg, 10 mg, 5 mg, 2,5 mg, 1 mg eller placebo. Deltagarna uppmanades att medicinera dagligen under 6 månader.

Mammografier och blodprov togs vid studiestart och efter medicinavslut. Enkäter om eventuella biverkningar besvarades löpande. Den sista deltagaren i studien genomförde sin sista uppföljning i oktober 2019 och analyser av den enorma mängd data som genererats pågår. Resultat planeras att publiceras efter sommaren 2020.


Mål

Det övergripande målet i KARISMA 2 är att förebygga bröstcancer med tamoxifen.

I framtiden hoppas vi kunna erbjuda kvinnor med hög risk för bröstcancer en låg dos tamoxifen som minskar risken för bröstcancer utan att ge allvarliga biverkningar.


Studieinformation

Ladda ner studieinformation i PDF-format här:

Studieinformation för KARISMA 2 (PDF)


För dig som är deltagare i KARISMA 2

Studien är nu avslutad och analyser pågår

Länk till kompletterande Karisma2 enkäten