I KARMA MRI studerar vi hur bra en förkortad undersökning med magnetkamera (MRI) identifierar en bröstcancer.


INNEHÅLL

Om studien

Studieinformation

För dig som är deltagare i KARMA MRI


Om studien

MRI är den bästa metoden att använda för att hitta cancer i brösten. Problemet med MRI är att det krävs stora resurser både i form av personal, maskiner och tidsåtgång. En MRI tar cirka en timme att genomföra. Då ingår både själva undersökningen och den efterföljande analysen av bilderna. En så lång undersökningsprocedur kan inte användas för screening. 

Vi testar därför om ett förkortat protokoll för MRI fungerar lika bra som dagens långa protokoll. En förkortad MR-undersökning skulle i så fall kunna användas som ett tillägg till mammografi och många fler kvinnor skulle få en mer komplett undersökning av sina bröst.

KARMA MRI påbörjades i februari 2018 på Södersjukhusets Bröstcentrum. Drygt 400 kvinnor ingår i studien och rekryteringen avslutades i december 2019. Analyser pågår och förväntas vara klara efter sommaren 2020.

MRI = Magnetic Resonance Imaging


Studieinformation

Ladda ner studieinformation i PDF-format här:

Studieinformation för KARMA MRI (PDF)


För dig som är deltagare i KARMA MRI

Studien är nu avslutad och analyser pågår