Kvinnor har olika risk för bröstcancer och vissa kvinnor har svårundersökta bröst. I forskningsstudien KARMA SMART kommer kvinnor tillfrågas om att få sin risk för bröstcancer uppmätt. De kvinnor som har en högre risk för bröstcancer kommer att erbjudas en risk-anpassad mammografiscreening.


INNEHÅLL

Riskbaserad mammografi – varför?

Pilotstudie startar 2022


Riskbaserad mammografi – varför?

Sverige har ett av världens bästa program för bröstcancerscreening. Alla kvinnor mellan 40 – 74 år erbjuds en mammografi vartannat år.

Trots en välfungerande screening upptäcks inte alla tumörer vid mammografin. En anledning är att tumören växer i ett tätt bröst vilket gör det svårt för röntgenläkarna att upptäcka cancern.

Vi har utvecklat en metod, baserad på artificiell intelligens, som undersöker mammografibilderna i detalj. Med denna metod kan vi identifiera kvinnor som har en hög risk att diagnostiseras med en bröstcancer innan nästa mammografiscreening. Kvinnor med förhöjd risk kommer att få en anpassad screening.


Pilotstudie startar 2022

För att undersöka förutsättningarna att genomföra riskbaserad screening planerar KARMA forskargrupp i samarbete med SÖS Bröstcentrum Mammografi att starta en pilotstudie under 2022. Studien kommer att omfatta ca 4000 kvinnor och är finansierad av Region Stockholm.