Kvinnor har olika risk för bröstcancer och vissa kvinnor har svårundersökta bröst. I forskningsstudien SMART kommer vi att beräkna kvinnors individuella 2-årsrisk för bröstcancer. De kvinnor som har en förhöjd 2-årsrisk för bröstcancer kommer att erbjudas en risk-anpassad mammografiscreening.


INNEHÅLL

Riskbaserad mammografi – varför?

Studiestart 2024

Läs mer om studien på: www.smartstudien.se


Riskbaserad mammografi – varför?

Sverige har ett av världens bästa program för bröstcancerscreening. Alla kvinnor mellan 40 – 74 år erbjuds en mammografi vartannat år.

Trots en välfungerande screening upptäcks inte alla tumörer vid mammografin. En anledning är att tumören växer i ett tätt bröst vilket gör det svårt för röntgenläkarna att upptäcka cancern.

Vi har utvecklat en metod, baserad på artificiell intelligens, som undersöker mammografibilderna i detalj. Med denna metod kan vi identifiera kvinnor som har en förhöjd risk att diagnostiseras med en bröstcancer innan nästa mammografiscreening. Kvinnor med förhöjd 2-årsrisk kommer att få en anpassad screening.


Studiestart 2024

För att undersöka förutsättningarna att genomföra riskbaserad screening planerar KARMA forskargrupp i samarbete med SÖS Bröstcentrum Mammografi att starta studien under 2024.