KARMA Risk-kommuniktaion är en studie med det övergripande målet att förstå hur man kommunicerar bröstcancerrisk. Detta utifrån ett framtida scenario att kvinnor kan komma att genomföra mammografi baserad på sin individuella risk.


Studien genomfördes 2017–2019 i flera steg:

  1. En enkätundersökning genomfördes bland sjukvårdspersonal och forskare
  2. Intervjuer med fokusgrupper där kvinnor i målgruppen deltog
  3. En enkätundersökning skickades ut till 50 000 kvinnor som deltagit i Karmastudien.

Insamlingsarbetet avslutades 2019. Analyser av enkätsvaren är avslutade och resultat kommer att publiceras här och i vetenskapliga tidskrifter.

Studien är del av ett internationellt samarbete där forskare från Nederländerna, Storbritannien och Sverige deltar.