Inom KARMA-projektet pågår flera olika studier där vi använder bröstbiopsier för att förstå vad i bröstet som påverkar risken att utveckla bröstcancer.


INNEHÅLL

Om studien

Delstudier


Om studien

Genom att studera bröstvävnadens uppbyggnad och närvaron av proteiner hos friska kvinnor utan bröstcancer kan vi kartlägga de biologiska sambanden mellan bröstens struktur och de riskfaktorer som kan påverka risken att utveckla bröstcancer.

Från bröstet tas vävnadsprover (bröstbiopsier) för undersöka vävnadens uppbyggnad och närvaron av olika proteiner. Med hjälp av mammografibilden (till vänster) kan man se den täta vävnaden i bröstet (det vita i bilden). Vävnadsprovet från bröstet kan sedan studeras i mikroskop. Bilden till höger visar körtelceller och bindväv som har färgats för att påvisa närvaro av östrogenreceptorer (brun färg) i cellkärnorna.

Delstudier

I KARMA-projektet har vi samlat in bröstbiopsier i olika omgångar och inom olika delstudier.

KARMA Normal

Insamlandet av bröstbiopsier i delstudien KARMA Normal pågick mellan 2012–2013 i Helsingborg. Sammanlagt genomförde 161 deltagare i Karmastudien bröstbiopsier. Genom denna delstudie har vi visat att den mammografiska tätheten är associerad till mängden körtelvävnad och bindvävnad i brösten. Vi har även visat att mängden hormonreceptorer i bröstvävnaden beror på hur mycket bindvävnad man har i brösten. Detta innebär att hormoner i blodet skulle kunna påverka många olika delar av brösten och inte bara körtelvävnaden, som man tidigare har trott.

Vi har även visat att livsstilsfaktorer som skyddar mot bröstcancer, såsom antalet barn man har fött och hur länge man har ammat, påverkar bröstens sammansättning. Denna påverkan är även mätbar hos äldre kvinnor som har genomgått klimakteriet trots att förändringen hände långt tidigare i livet. Dessa resultat ger viktiga inblickar i de biologiska processerna som minskar risken för bröstcancer – inuti bröstet och i vävnaden.

KARISMA 2

I delstudien KARISMA 2 genomförde 96 studiedeltagare bröstbiopsier före och efter behandling. Insamlingen pågick mellan 2018 – 2019. Det övergripande målet i KARISMA 2 är att förebygga bröstcancer med medicinen tamoxifen. Friska kvinnor som tar tamoxifen har en halverad risk för bröstcancer men medicinen kan ge biverkningar. I KARISMA 2 har vi som mål att ta reda på om en lägre dos av tamoxifen har mindre biverkningar utan att den skyddande effekten försvinner. Bröstbiopsierna i KARISMA 2 analyseras under våren och sommaren 2020. Vi kommer att studera hur bröstvävnaden påverkas av behandling med tamoxifen. Vi vill bland annat också ta reda på om påverkan i brösten beror på dosen tamoxifen. Vi kommer även att undersöka om riskfaktorer för bröstcancer påverkar hur väl tamoxifen har effekt på bröstvävnaden.