I KARMA Kontrast prövas en nyutvecklad metod för mammografi vid Bröstcentrum Södersjukhuset.


INNEHÅLL

Om studien

Studieinformation

För dig som är deltagare i KARMA Kontrast


Om studien

Just nu pågår forskningsstudien KARMA Kontrast på SöS Bröstcentrum. Kvinnor som återkallas efter en screening-mammografi och som är under 64 år tillfrågas om de vill vara med i studien.

I KARMA Kontrast prövas en nyutvecklad metod för mammografi, så kallad kontrastmammografi. Skillnaden mot en vanlig mammografi är att inför en kontrastmammografi injiceras kontrastmedel som innehåller jod i ett kärl i armvecket. Finns det en tumör i bröstet kommer kontrastmedlet att ansamlas i tumören. Kontrastmedel som innehåller jod används vid till exempel datortomografi och är godkänt av Läkemedelsverket.

Om det visar sig att metoden fungerar väl skulle kontrastmammografi i framtida screeningprogram kunna användas som ett komplement till vanlig mammografi. Fler kvinnor skulle då kunna få en ännu bättre undersökning av sina bröst, framför allt de med svårundersökta, täta bröst.

Studien genomförs av läkare och forskare på Södersjukhuset i samarbete med Karolinska Institutet och är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Totalt 420 kvinnor kommer att ingå i studien som startar hösten 2021.

Vem kan delta i studien? 

Kvinnor som är återkallade efter sin screening-mammografi och som: 

 • inte har haft bröstcancer
 • inte har fyllt 64 år
 • inte har pågående graviditet eller amning

Det finns en del andra orsaker till att man inte kan vara med i studien. Detta kan du diskutera med de sjuksköterskor och läkare som finns på Södra station.

Om du är intresserad av att delta i studien innebär det att:  

 • du föranmäler dig för att komma 45 min före din bokade tid på återkallelsen (telefon 08-52482339 eller epost karmastudien@ki.se) 
 • när du kommer till Bröstcentrum, Södra station, går du direkt till receptionen på KARMA Studiecenter som ligger i anslutning till väntrum 1 
 • på KARMA Studiecenter träffar du en sjuksköterska och läkare som muntligt och skriftligt går igenom studien tillsammans med dig

Om du går med i studien innebär det att:

 • om du är i barnafödande ålder erbjuds att göra ett graviditetstest vid besöket
 • du därefter får en nål i armvecket, så att kontrastmedlet kan sprutas in för kontrastmammografin
 • du genomför kontrastmammografi
 • du under ditt besök kommer att fylla i en enkät om din upplevelse av den nya undersökningsmetoden
 • du också tillfrågas om att medverka i en strukturerad telefonintervju en vecka efter besöket, för att ge dig möjlighet att ge mer återkoppling om dina upplevelser av kontrastmammografin.

Hela besöket på Bröstcentrum, Södra station, beräknas ta totalt 2-3 timmar, mot normalt 1,5-2 timmar.

Om du är intresserad av att delta eller har frågor om studien når du oss på KARMA Studiecenter, Bröstcentrum, Södra station, per telefon 08-524 823 39 (mån-tors 7.30–16.30, fred 7.30–14) eller e-post karmastudien@ki.se. 


Studieinformation

Ladda ner studieinformation i PDF-format här:

Studieinformation för Karma Kontrast (PDF)