I KARMA Kontrast prövas en nyutvecklad metod för mammografi vid Bröstcentrum Södersjukhuset.


INNEHÅLL

Om studien

Studieinformation

För dig som är deltagare i KARMA Kontrast


Om studien

Just nu pågår en forskningsstudien för kvinnor under 85 år på SöS Bröstcentrum.

I studien utvärderas en nyutvecklad metod för mammografi, så kallad kontrastmammografi. Skillnaden mot en vanlig mammografi är att det vid en kontrastmammografi används ett kontrastmedel som innehåller jod. Vätskan injiceras i ett kärl i armvecket och finns det en tumör i bröstet kommer kontrastmedlet att ansamlas i tumören. Kontrastmedel som innehåller jod är godkänt av Läkemedelsverket och används sedan många år vid till exempel datortomografi.

Om studien KARMA Kontrast visar att metoden fungerar väl skulle kontrastmammografi kunna användas i framtida screeningprogram som ett komplement till vanlig mammografi. Fler kvinnor skulle då kunna få en ännu bättre undersökning av sina bröst, särskilt de med svårundersökta, täta bröst.

Studien genomförs av läkare, sjuksköterskor och forskare på Södersjukhuset i samarbete med Karolinska Institutet och är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Studien startade hösten 2021.


Studieinformation

Du kan ladda ner och läsa hela studieinformationen i PDF-format här:      

Studieinformation för Karma Kontrast (PDF)

För dig som är deltagare i KARMA Kontrast

Om du som är deltagare i studien behöver komma i kontakt med oss, ring 08‑524 823 39 (mån-tors 7.30–16.30, fred 7.30–14) eller e-posta till karmastudien@ki.se.