I KARMA Kontrast prövas en nyutvecklad metod för mammografi vid Bröstcentrum Södersjukhuset.


INNEHÅLL

Om studien

Studieinformation

För dig som är deltagare i KARMA Kontrast


Om studien

Tidigare studier tyder på att kontrastmammografi är lika bra på att hitta cancer i brösten som magnetisk resonanstomografi (MR), som anses vara den mest tillförlitliga tilläggsmetoden idag. Vi kommer att undersöka om kontrastmammografi vore en lämplig framtida undersökningsmetod.

Studien genomförs på Södersjukhusets Bröstcentrum på Södra station, i nära samarbete med dess mammografi-läkare och personal. 420 kvinnor kommer att ingå i studien, med planerad start i november 2020.

Det röntgen-kontrastmedel som används innehåller jod och används sedan många år vid exempelvis datortomografier. I studien bedöms värdet av en kontrastmammografi som komplement till vanliga mammografimetoder och ultraljud vid misstänkt bröstcancer. Frågan vi ställer oss är om kontrastmammografi är bättre på att bedöma en bröstcancers utbredning i bröstet och om den bättre kan upptäcka en eventuell cancer i det andra bröstet.

Om det visar sig att metoden fungerar väl, skulle kontrastmammografi i framtida screeningprogram kunna användas som ett komplement till vanlig mammografi. Fler kvinnor kunde då få en ännu bättre undersökning av sina bröst, framför allt de med svårundersökta, täta bröst.


Studieinformation

Ladda ner studieinformation i PDF-format här:

Studieinformationen kommer att finnas tillgänglig vid studiestart


För dig som är deltagare i KARMA Kontrast

Studien är ännu inte påbörjad