Ansvariga och medarbetare i KARMA

KARMA-projektet leds av en grupp forskare vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet i Stockholm. Projektet genomförs i samarbete med forskare och sjukvårdspersonal vid Karolinska Institutet, Södersjukhuset, Skånes universitetssjukhus Lund, Helsingborgs lasarett, Unilabs mammografi, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland.

Om du har frågor eller kommentarer gällande KARMA-projektet ber vi dig kontakta oss på telefon 08-524 823 39 eller per e-post karmaprojektet@ki.se


Vi arbetar i KARMA

Per Hall

Professor, överläkare

Per Hall är KARMA-projektets grundare och vetenskapliga ledare. Han är onkolog och professor i medicinsk epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Har också en tjänst som överläkare vid Bröstcentrum Södersjukhuset. Per Hall har över 35 års samlad erfarenhet av bröstcancerforskning och är en eftertraktad föreläsare och samarbetspartner världen över inom området.

Per.Hall@ki.se

Kamila Czene

Professor

Kamila Czene är professor i cancerepidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och har varit biträdande projketledare för KARMA-projektet sedan starten 2010. Hennes forskning fokuserar framförallt på orsakssamband, riskfaktorer och prognos för bröstcancer. Kamila Czenes har flera ledande befattningar inom Karolinska Institutet.

Kamila.Czene@ki.se

Mattias Hammarström

Teamchef, doktorand

Mattias Hammarström är operativt ansvarig för KARMA-projektet. Han är också klinisk prövningsledare för de kliniska prövningarna i KARMA-projektet. Han har en bakgrund som projektledare och onkologi-, och forskningssjuksköterska. Mattias Hammarström är också doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Mattias.Hammarstrom@ki.se

Magnus Bäcklund

Överläkare

Magnus Bäcklund är onkolog och prövare i de kliniska studierna i KARMA-projektet. Han driver också arbetet i utvecklingen av nya undersökningsmetoder tillsammans röntgenläkarna på Södersjukhuset Bröstcentrum. Magnus Bäcklund har det medicinska ansvaret vid KARMA Studiecenter på Södersjukhuset.

Magnus.Backlund@ki.se

Marike Gabrielson

Senior Forskningsspecialist, docent

Marike Gabrielson är senior forskningspecialist och projektledare i KARMA sedan 2018. Sedan 2014 är hon forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Marike Gabrielson har ansvar för de biologiska proverna som samlas in inom KARMA-projektet. Hennes forskning fokuserar på de biologiska mekanismerna som påverkar risken för bröstcancer, med särskilt fokus på mammografisk täthet.

Marike.Gabrielson@ki.se

Keith Humphreys

Professor

Keith Humphreys är statistiker, professor och universitetslektor i biostatistik vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Keith Humphreys forskning handlar i huvudsak om bröstcancerrisk och prognos, och statistiska analyser av mammografiska bilder.

Keith.Humphreys@ki.se

Martin Eklund

Docent

Martin Eklund är docent i biostatistik vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Han har varit delaktig i KARMA-projektet sedan det grundades, med fokus på klinisk prövningsdesign och statistisk modellering. Martin Eklund leder en grupp statistiker som arbetar i flera projekt som syftar till att minska dödligheten hos bröst- och prostatacancer, med hjälp av individanpassad behandling och bättre undersökningsmetoder.

Martin.Eklund@ki.se

Yvonne Wengström

Professor, onkologisjuksköterska

Yvonne Wengström är professor i omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Yvonne Wengström och hennes forskargrupp är samarbetspartners i KARMA-projektet sedan 2013 med fokus på symptombedömning, frågeformulärutveckling och användning av kvalitativa metoder för att förstå kvinnors uppfattning om risk för bröstcancer.

Yvonne.Wengstrom@ki.se

Roxanna Hellgren

Överläkare

Roxanna Hellgren är överläkare och verksamhetschef för mammografin vid Bröstcentrum Södersjukhuset. Hon är också doktorand med forskning fokuserad på metodutveckling för bättre diagnostik, framförallt i svårundersökta bröst.

roxanna.hellgren@sll.se

Mikael Eriksson

Forskare

Mikael Eriksson är forskare i KARMA-projektet vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Hans forskning fokuserar på mammografisk täthet och riskmodellering. Han har utvecklat verktyget STRATUS för täthetsmätningar och riskmodellen CAD2Y för att mäta bröstcancerrisk vid individanpassad screening. Mikael Eriksson är också ansvarig för forskningsplattformen i KARMA där forskare kan hämta ut data.

Mikael.Eriksson@ki.se

Jenny Bergqvist

Överläkare, docent

Jenny Bergqvist är överläkare och onkolog vid Capio St Göran samt prövare i de kliniska studierna i KARMA-projektet. Jenny Bergqvists forskning fokuserar bland annat på endokrin behandling av bröstcancer och prevention.

jenny.bergqvist@ki.se

Ann-Sofie Andersson

Forskningssjuksköterska

Ann-Sofie Andersson har varit forskningssjuksköterska i KARMA-projektet sedan starten 2010. Hon ansvarar för det dagliga omhändertagandet av studiedeltagarna vid KARMA Studiecenter på Södersjukhuset. Hon har en bakgrund som onkologisjuksköterska med inriktning på strålbehandling.

Ann-Sofie.Andersson@ki.se

Agneta Lönn

Forskningssjuksköterska

Agneta Lönn har varit forskningssjuksköterska i KARMA-projektet sedan starten 2010. Hon ansvarar för det dagliga omhändertagandet av studiedeltagarna vid KARMA Studiecenter på Södersjukhuset. Hon har en bakgrund som onkologisjuksköterska med inriktning på strålbehandling.

Agneta.Lonn@ki.se

José Tapia

Forskningsingenjör

José Tapia är systemutvecklare och databasadministratör i KARMA-projektet sedan 2015. Han ansvarar för utvecklingen och underhållet av KARMAs huvuddatabas och datauttag till forskarna. Han hanterar även KARMAs webbapplikationer och har utvecklat mobilapplikationen KarmApp, som används i de kliniska studierna.

Jose.Tapia@ki.se

Aki Tuuliainen

Systemutvecklare

Aki Tuuliainen är systemutvecklare och databasadministratör i KARMA-projektet, vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet. Hans huvudansvar är elektroniska forskningsformulär och journalsystem för deltagare i de kliniska studierna. Han hanterar också inbjudningar i pågående studier och insamling av mammografibilder från studiedeltagare.

Aki.Tuulianen@ki.se

Ami Rönnberg

Forskningsadministratör

Ami Rönnberg har varit senior forskningsadministratör i KARMA-projektet vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, sedan projektets början 2010.

Ami.Ronnberg@ki.se