KARMA Creme är en klinisk studie där vi undersöker om läkemedlet endoxifen, i en lösning som appliceras direkt på brösten, sänker den mammografiska tätheten.


INNEHÅLL

Om studien

Studieinformation

För dig som är deltagare i KARMA Creme


Om studien

I KARMA Creme  studerades om nedbrytningsprodukten endoxifen, som bildas när det välbeprövade läkemedlet tamoxifen bryts ner i kroppen, påverkar bröstens täthet om det appliceras direkt på huden. Om tätheten går ner under behandlingen är det en markör för att medlet har effekt. 

Studien avslutades 2019 och det övergripande målet var att, i framtiden, kunna minska antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer genom att erbjuda kvinnor med förhöjd risk för bröstcancer en förebyggande lokal-behandling.

Tamoxifen är ett antiöstrogen som sedan länge används för att förebygga återfall av bröstcancer. Studier har också visat att tamoxifen kan minska risken att insjukna i bröstcancer med 40 procent. Tamoxifen gör samtidigt att tätheten i bröstvävnaden blir mindre.

Tidiga studier med tamoxifen-metaboliten endoxifen visar att biverkningarna är färre. Om man dessutom smörjer endoxifen på bröstet är det möjligt att behandlingens effekter och biverkningar blir lokala, utan de klimakterie-likande biverkningar som kan uppstå när antiöstrogena ämnen tillförs hela kroppen.

Deltagarna i KARMA Creme lottades till aktiv dos (10 mg eller 20 mg) eller en inaktiv dos, så kallad placebo. Behandlingen innebar att man dagligen, under 6 månader, smorde brösten med det flytande studieläkemedlet. Totalt inkluderades 90 deltagare i studien. 

Betydligt fler än förväntat fick hudreaktioner av lösningen efter 3-4 veckors användning. Flertalet av de 30 som smorde med placebo fullföljde de sex månaderna. Av de 60 som fick aktiv dos var det bara två som kunde fullfölja. Hudreaktionerna var främst utslag och besvärande klåda.

Trots detta fick vi indikationer på att den verksamma substansen kunde sänka brösttätheten. Och de klimakterie-likande biverkningar vi förknippar med tamoxifen-tabletter sågs det mycket lite av.

Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften The Oncologist: https://academic.oup.com/oncolo/advance-article/doi/10.1093/oncolo/oyac102/6590852?login=true

KARMA Creme är finansierat av Atossa Therapeutic Ltd. som utvecklat läkemedlet.Studieinformation

Ladda ner studieinformation i PDF-format här:

Studieinformation för KARMA Creme (PDF)


För dig som är deltagare i KARMA Creme

Studien är nu avslutad och analyser pågår