KARMA Creme är en klinisk studie där vi undersöker om läkemedlet endoxifen, i en lösning som appliceras direkt på brösten, sänker den mammografiska tätheten.


INNEHÅLL

Om studien

Studieinformation

För dig som är deltagare i KARMA Creme


Om studien

I KARMA Creme studeras om nedbrytningsprodukten endoxifen, som bildas när det beprövade läkemedlet tamoxifen bryts ner, påverkar bröstens täthet om det appliceras direkt på huden. Om tätheten går ner under behandlingen är det en markör för att medlet har effekt. 

Studien avslutades 2019 och det övergripande målet var att minska antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer genom att i framtiden kunna erbjuda kvinnor med förhöjd risk för bröstcancer en förebyggande behandling.

Lösningen innehåller endoxifen som är en nedbrytningsprodukt, metabolit, som bildas när tamoxifen bryts ner. Tamoxifen är ett antiöstrogen som sedan länge används för att förebygga återfall av bröstcancer. Studier har också visat att tamoxifen minskar risken att insjukna i bröstcancer med 40 procent. Tamoxifen gör att tätheten i bröstvävnaden blir mindre och då minskar risken för bröstcancer. Men det finns biverkningar med tamoxifen.

Tidiga studier med tamoxifen-metaboliten endoxifen visar att biverkningarna är färre. Om man dessutom smörjer endoxifen på bröstet är det möjligt att behandlingens effekt och biverkningar blir lokal, liksom eventuella biverkningar.

Deltagarna i KARMA Creme lottades till aktiv dos (10 mg eller 20 mg) eller en inaktiv dos, så kallad placebo. Behandlingen innebar att man dagligen, under 6 månader, smorde brösten med det flytande studieläkemedlet. Totalt inkluderades 90 deltagare i studien. 

Betydligt fler än förväntat fick hudreaktioner av lösningen. Av de som fick den högsta dosen hade nästan alla så pass mycket hudbesvär att de fick avbryta behandlingen i förtid. Trots detta fick forskarna fram indikationer som tyder på att den verksamma substansen ändå påverkade brösttätheten. 

Analyserna pågår och resultaten kommer att publiceras i slutet av 2020.

KARMA Creme är finansierat av Atossa Therapeutic Ltd. som utvecklat läkemedlet.


Studieinformation

Ladda ner studieinformation i PDF-format här:

Studieinformation för KARMA Creme (PDF)


För dig som är deltagare i KARMA Creme

Studien är nu avslutad och analyser pågår