Tillbaka till nyheter

2018 blir ett spännande år

”Detta kommer att bli ett spännande år!” säger Karmaprojektets ledare professor Per Hall och fortsätter: ”Vi kommer att slutföra Karisma 2 studien och ser fram emot jättespännande resultat” Studien är en så kallad dubbelblind klinisk läkemedelsprövning vilket innebär att varken forskare eller studiedeltagare vet vilken dos som ges. När den sista deltagaren genomför sin sista undersökning kan man bryta koden och resultaten kan genast analyseras.

Utöver Karisma 2 pågår den så kallade Karma MRI studien där inklusionen också bör vara klar under 2018. ”Här blir det väldigt intressant att se om vi får resultat som visar att MR är en underutnyttjad resurs som bör komma fler kvinnor till del”, säger Per Hall.

Under året planeras för fler parallella studier inom Karmaprojektet med övergripande målet att minska antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer och förbättra chansen till överlevnad för dem som drabbas.


Tillbaka till nyheter