Tillbaka till nyheter

400 kvinnor inkluderade i Karisma 2

Nu har har fler än 400 kvinnor som kallas till screening i Lund och vid SöS Bröstcentrum, Stockholm valt att delta i Karisma 2. De kvinnor som inkluderades i Lund avslutade sin medicinering med tamoxifen under maj månad, och de första som inkluderades i Stockholm kommer nu för avslutande undersökningar. Inklusionen fortsätter i Stockholm under ytterligare c:a 1 år tills 1440 kvinnor har gått med i studien.

I studien lottas kvinnor till någon av tamoxifen-doserna 20 mg, 10mg, 5,mg, 2,5 mg, 1 mg och placebo för att se om en lägre dos än den som används i sjukvården idag kan användas som förebyggande medicinering för bröstcancer. Resultaten av studien väntas bli klara under 2019.

 


Tillbaka till nyheter