Tillbaka till nyheter

50.000 kvinnor deltar !!!

Karmastudiens forskare och personal vill säga ett jättestort TACK till de 50.000 kvinnor som valt att gå med i Karma. Dessa fantastiska kvinnor donerar blod, svarar på en enkät och låter oss spara information om deras hälsohistorik. Ju fler kvinnor som väljer att gå med i Karma, desto snabbare har forskare i Karma möjlighet att nå resultat. 1.000 kvinnor i veckan deltar i Karmastudien och idag har vi nått en viktig milstolpe med 50.000 deltagande kvinnor!

Insjuknandet i bröstcancer har kontinuerligt ökat under de senaste 40 åren. I Sverige insjuknar en kvinna per timme med bröstcancer och var sjätte timme dör en kvinna av sjukdomen. Behovet av att förhindra uppkomsten av bröstcancer är stort.

Därför genomför forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med fyra sjukhus i Sverige den största bröstcancerstudien någonsin i Sverige – Karma. Målet med studien är att beräkna varje kvinnas individuella risk att drabbas av bröstcancer. När vi kan bedöma den individuella risken för bröstcancer är nästa steg att skräddarsy en förebyggande behandling för varje kvinna utifrån de behandlingsmetoder som står till buds vid den aktuella tidpunkten.

Karmastudien har möjliggjorts tack vare en donation på 50 miljoner kronor från Märit and Hans Rausing’s Initiative Against Breast Cancer.

 


Tillbaka till nyheter