Tillbaka till nyheter

500 deltagare i Karma Kamera

I veckan har deltagandet i delstudien Karma Kamera passerat 500 kvinnor.

Karma Kamera är ett samarbete med Bröstcentrum SöS och företaget Real Imaging där vi provar om ny teknik kan komplettera dagens mammografiundersökningar. Tekniken bygger på infraröd värmeteknik där man med avancerade beräkningar hoppas kunna upptäcka tidiga förändringar i bröstet. Undersökningsmetoden skulle kunna vara ett framtida hjälpmedel för sjukvården att på ett tidigt stadium upptäcka cancerutveckling, inte minst hos kvinnor med täta bröst.

Under våren kommer kalibrerings-fasen av studien att slutföras, där tekniken finjusteras. Nästa steg är att erbjuda c:a 1500 kvinnor att delta i studien som en extra undersökning till den ordinarie mammografihälsokontrollen.


Tillbaka till nyheter