Tillbaka till nyheter

Acetylsalisylsyra minskar risken för cancer

Jag har intervjuats av Svenska Dagbladet och Vetenskapsradion om nya spektakulära fynd som visar att vanlig acetylsalisylsyra – som exempelvis finns i Treo och Magnecyl – minskar risken för cancer. En grupp forskare från Oxford har funnit att;

  • även en låg dos av acetylsalisylsyra, som man bara tar i några år, minskar risken för cancer med 20%
  • störst minskning av risk sågs för cancer i mag- och tarmkanalen
  • inte bara risken för cancer minskade utan även risken att avlida av cancer minskade
  • också kvinnors risk minskade (de flesta tidigare studierna har som vanligt gjorts på män!)

På frågan om alla nu bör börja äta smärtstillande tabletter svarade jag nej, för mängden acetylsalisylsyra i en Treo är 500 mg och det är en på tok för hög dos. Innan man rekommenderar acetylsalisyra anser jag också att man måste ta reda på vilka människor som får positiv effekt och för vem det inte ger en positiv effekt.

Inom Karma planerar vi att behandla de kvinnor som har en hög risk för bröstcancer. Kanske kommer vi att använda acetylsalisylsyra som ett sätt för att minska risken. Vi återkommer med mer information om detta.

Vänliga hälsningar
Per Hall


Tillbaka till nyheter