Tillbaka till nyheter

Världsledande bröstcancerforskare träffas i Stockholm

Insjuknandet i bröstcancer ökar i snabb takt över hela världen. Samtidigt går forskningen framåt och landvinningar görs inom en rad områden. Mellan 14-17 juni träffas några av världens främsta bröstcancerforskare i Stockholm för en Nobelkonferens för att utbyta kunskaper och helst starta nya forskningsprojekt.

– Det viktigaste med den här konferensen är mötet mellan forskare från olika områden – epidemiologer, tumörbiologer, onkologer och andra. Vi behöver lära av varandra för att öka förståelsen för sjukdomen och därigenom påskynda framtagandet av nya behandlingar som förebygger eller botar bröstcancer, säger Arne Östman, professor i molekylär onkologi vid institutionen för onkologi-patologi.

Tre stora områden kommer att avhandlas:

  • Vilka är de senaste rönen när det gäller värdering av nedärvd risk för att drabbas av bröstcancer?
  • Hur ser de tumörbiologiska insikterna ut när det gäller att bedöma vilka tumörer som kommer att sprida sig och vilka som inte kommer att göra det?
  • Vilka nya behandlingar är under utveckling? Behandling med hormoner, cytostatika och målriktade läkemedel förfinas och förbättras inom bröstcancerområdet – men hur ser forskningsläget ut och vilka terapier väntas bli tillgängliga inom en nära framtid?

Tillbaka till nyheter