Tillbaka till nyheter

Återigen en framgångsrik mjukstart på Karma

Under vecka 13 och 14 har vi haft en mjukstart av Karma provtagningsenhet på Södersjukhuset i Stockholm. Vi har haft totalt 832 deltagare på vilket ger en genomsnittlig besöksfrekvens på 44%.

Nu stängs Karma Provtagningsenhet på Södersjukhuset under v.15 till v.17 och öppnar återigen den 2 maj.

”Under denna period kommer Karma lokalen att kompletteras och vi kommer att ha genomgång av processer och stödsystem samt vidareutbildning av mammografiscreeningens personal. Genom arbetsrotation mellan mammografin och Karma provtagningsenhet kommer all mammografipersonal vara väl insatta i Karma- Bröstcancerstudien och kunna marknadsföra den på ett bra sätt. Förhoppningsvis kommer besöksfrekvensen kommer att öka markant i maj” tror Mattias Hammarström, operativt ansvarig för Karma, och hoppas på minst ett 60% deltagande av alla de 57.000 kvinnor som mammograferas varje år på Södersjukhuset i Stockholm.

Ann Sundbom, verksamhetsansvarig på SÖS Bröstcentrum, säger att hon ser stora fördelar i samarbetet med Karma. ”Vi får en mer diversifierad arbetssituation med möjlighet till arbetsrotation. Den forskningsnära verksamheten kan också ge våra forskare intressanta möjligheter. Sedan är det naturligtvis extra kul att vara med i Sveriges största och mest ambitiösa bröstcancerstudie”.

”Och vi är jätteglada att få jobba tillsammans med Södersjukhuset och att Karma nu kommer att bli en integrerad del av SÖS” svarar Mattias Hammarström.


Tillbaka till nyheter