Tillbaka till nyheter

Bröstcancer blir allt vanligare

Bröstcancer är en sjukdom som ökar i förekomst. Störst är ökningen hos kvinnor som i dag är mellan 60 och 69 år, alltså något förenklat de som föddes på 1940-talet. 

Siffrorna kommer ur en färsk sammanställning hämtad ur svenska hälsodataregister. Av den framgår att sjukdomen sedan 1940-talet har blivit vanligare i alla åldersgrupper. Den största ökningen syns i åldersgruppen 60 till 69 år, alltså kvinnor som är födda i början av 1940-talet och ett decennium framåt.

Fram till ungefär 1990 var bröstcancer vanligare hos äldre kvinnor och risken att få sjukdomen steg i takt med åldern. Men nu har mönstret ändrats. Sjukdomen har sedan 1990 kraftigt bland kvinnor födda under 1940-talet, och den är nu vanligare i denna åldersgrupp än bland äldre kvinnor.

Det har flera möjliga förklaringar. En är att som föddes på 1940-talet var unga när de första p-pillren kom på 1960-talet, och därför hör de till den första generationen kvinnor som själva har kunnat skjuta upp sitt barnafödande, något som är en känd riskfaktor för att få bröstcancer.

Samma generation kvinnor nådde klimakteriet på 1990-talet. Då var det vanligt att kvinnor under klimakteriet behandlades med långvariga hormonbehandlingar, något som senare visade sig öka risken för bröstcancer. Numera ges hormonbehandlingar endast om kvinnor har kraftiga klimakteriebesvär, och då endast i lägsta möjliga dos under kortast möjliga tid.


Tillbaka till nyheter