Tillbaka till nyheter

De första deltagarna i Karisma 2 har nu genomfört hela studien

De första deltagarna återkommer nu för avslutande undersökningar i Karisma 2. Samtidigt fortsätter inklusionen i studien och c:a 500 kvinnor har nu valt att delta. Vi är oerhört tacksamma för att så många visar intresse för studien, och de som deltar bidrar på ett fantastiskt sätt till viktig forskning!

Då studien är helt blind, dvs varken forskarna, studiepersonal eller deltagare vet vilken dos som ges, och måste förbli så under hela studiens gång, får deltagarna återkoppling då studien är klar.  Vi planerar att kunna presentera resultat från studien i mitten av 2019, dels vad vi kommit fram till men även på individnivå för den som så önskar


Tillbaka till nyheter