Tillbaka till nyheter

Förväntansfulla inför ett spännande 2013

”Nu har Karmastudien pågått i 2 år och under dessa år har vi haft störst fokus på rekrytering av nya deltagare och insamlandet av blodprover, enkätdata och mammografibilder. Drygt 61.000 kvinnor har valt att gå med i Karma. I höstas kom det cirka 1.000 nya kvinnor till våra enheter varje vecka och det är helt fantastiska siffror” säger Mattias Hammarström, ansvarig för Karmas provtagningsenheter.

Det unika med Karmastudien är att deltagarna följs av Karmas forskare vid varje mammografitillfälle. Ingen annan bröstcancerstudie i världen har  blodprov, mammografibilder och enkätdata från en och samma kvinna vid mer än ett tillfälle. Under 2013 kommer Karmastudien att gå in i Fas 2 där fokus kommer att ligga på att följa upp våra deltagare vid deras nästa mammografibesök. ”Vi tror att de flesta Karmadeltagare väljer att komma tillbaka till Karma när de blir kallade till sin nästa mammografi. Redan under hösten 2012 har ett antal kvinnor återkommit för sina första återbesök och utav dessa har nästa alla kommit tillbaka till Karma” berättar Mattias Hammarström.


Tillbaka till nyheter