Tillbaka till nyheter

Framsteg inom bröstcancer-genetisk forskning

Under åtta dagar i juni har drygt 200 forskare från hela världen träffats på Karolinska institutet. Syftet var att diskutera resultaten från den pågående internationella bröstcancerstudien som Per Hall koordinerar och där 55 grupper från hela världen ingår.

Under drygt ett år har genetiska förändringar hos nästan 200 000 studiedeltagare undersökts. Studiedeltagarna kommer från hela världen. Tidigare kände forskarna till ca 20 genetiska förändringar som påverkar risken för bröstcancer. Nu har ytterligare cirka 30 förändringar hittats!

Dessa resultat kommer snart att kunna användas för att bestämma vilka kvinnor som i framtiden kommer att drabbas av bröstcancer.


Tillbaka till nyheter