Tillbaka till nyheter

Individualiserad mammografiscreening är ett måste

Professor Per Hall, vetenskaplig ledare för Karmastudien, argumenterar i senaste numret av Läkartidningen för vikten av individualiserad mammografiscreening i framtiden. ”Varje kvinna måste få förebyggande vård efter sina behov” säger Per Hall.

Det finns ett fåtal forskare som förespråkar att mammografiscreening helt skall stoppas. De flesta läkare och forskare tror på att mammografin gör att tumörer upptäcks tidigt och att fler patienter botas.

Till skillnad mot de som förespråkar att man ska sluta helt med mammografiscreening menar Per Hall att en kvinna med hög risk för bröstcancer måste följas ännu mer noggrant än idag. För kvinnor med riktigt hög risk för bröstcancer kommer det inte räcka med att förändra screeningrutinerna. Kvinnor med hög risk bör även få kompletterande förbyggande medicinering. Har en kvinna, däremot, låg risk för bröstcancer finns det inte behov av mammografiscreening vart annat år.

Ett projekt som Karmastudien är synnerligen väl lämpat att se till att dessa förändringar blir genomförda.
Till artikeln i Läkartidningen


Tillbaka till nyheter