Tillbaka till nyheter

Inklusionen till Karisma 2-studien nu avslutad

Onsdagen den 13:e mars inkluderades den sista deltagaren i Karisma 2-studien. Därmed har 1440 kvinnor inkluderats i studien som bedrivs på Södersjukhusets bröstcentrum i Stockholm och vid Unilabs mammografi i Lund. I studien randomiseras (lottas) kvinnor till antingen placebo, eller anti-östrogenet tamoxifen i fem olika doser, för att utröna om låga doser av tamoxifen kan förebygga bröstcancer lika bra som standarddosen, men med färre biverkningar. Om 6 månader vet forskarna svaret på detta då studien kan avblindas efter att sista deltagaren i studien har medicinerat klart och följts upp.

”Klart man ställer upp på denna viktiga forskningsstudie” säger den sist inkluderade kvinnan, som heter Camilla, till Magnus Bäcklund, medicinskt ansvarig läkare på Karma Studiecenter. Camilla låter sig fotograferas och blir uppvaktad med en liten gåva från Magnus och forskningssköterskorna Ann-Sofie Andersson och Agneta Lönn som tack för att hon ställer upp och för att hon blir den sist inkluderade deltagaren i studien som pågått i över två år. Magnus säger; ”Det här är jätteviktig forskning som du ställt upp på. Om studieresultaten blir som vi hoppas kommer detta att gynna inte bara kvinnor med hög risk för bröstcancer, utan även morgondagens patienter som skulle kunna få en bättre anpassad tamoxifen-dos med färre biverkningar men med bibehållen förebyggande effekt.”


Tillbaka till nyheter