Tillbaka till nyheter

Kan man sänka mammografisk täthet med lokal behandling?

I den pågående Karisma 2-studien undersöker vi om läkemedlet Tamoxifen, som man vet förbygger bröstcancer, även har en förebyggande effekt i lägre doser. Den dos som används i sjukvården idag är förknippat med en hel del besvär vilket de flesta kvinnor inte accepterar även om man skulle ha en förhöjd risk för bröstcancer.

I Karmaprojektet pågår nu planeringen för en parallell studie till Karisma 2 där vi vill undersöka om en av de viktigaste aktiva substanserna i tamoxifen, endoxifen, skulle kunna användas genom att smörja in detta lokalt på bröstet. Tanken är då att endoxifen sänker brösttätheten (och därmed bröstcancerrisken) samtidigt som man undviker systemiska biverkningar. En mindre pliotstudie planeras till våren 2018 under namnet Karma CREME-1.


Tillbaka till nyheter