Tillbaka till nyheter

Karisma 2 -Nu analyseras resultaten

De sista deltagarna i Karisma 2 studien har under hösten avslutat sin medicinering och genomfört de sista undersökningarna. Därmed har studien nu avblindats, dvs forskarna kan nu få veta vem som lottades till vilken dos av studieläkemedlet tamoxifen.

Nu skall vi börja analysera detta vilket kommer att ta ett antal månader, men det ser onekligen spännande ut!” säger professor Per Hall efter att ha fått en inblick i de första preliminära analyserna.  ”Innan jul hoppas vi kunna återkoppla till alla våra fantastiska deltagare åtminstone vilken dos de fick.”

De 1440 kvinnor som inkluderades i studien har lämnat blodprov och genomfört mammografier vid flera tillfällen. Dessutom har de under studiens gång besvarat ett omfattande frågeformulär, om bland annat biverkningar, vilket har genererat mer än 200 000 mätpunkter. ”Detta kommer att ge våra forskare massa värdefull information som vi hoppas kunna gynna kvinnor i framtiden” säger Agneta Lönn, forskningssjuksköterska på Karma Studiecenter, som varit med i studien sedan starten.


Tillbaka till nyheter