Tillbaka till nyheter

Karisma 2 startar i Lund

Måndagen den 14:e november startar studien Karisma 2, en klinisk studie där vi söker efter en optimal dos av läkemedlet tamoxifen som skall sänka mammografisk täthet med så få biverkningar som möjligt. Med denna studie hoppas vi få fram ett läkemedel som kan användas för att förebygga bröstcancer.

Karisma 2 kommer att genomföras vid mammorgafienheterna i Lund och vid Södersjukhuset i Stockholm. Kvinnor som genomför sin mammografi under studiens inklusionsfas kommer att få en förfrågan om att delta.


Tillbaka till nyheter