Tillbaka till nyheter

Karisma pilotstudie startar

Karisma (Karma Interventionstudie) är en delstudie till Karmastudien. Målet är att minska antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer genom att förebygga sjukdomen med medicinen tamoxifen. Friska kvinnor som tar tamoxifen har en minskad risk för bröstcancer men medicinen kan ge biverkningar. Vi vill ta reda på om en lägre dos av tamoxifen har mindre biverkningar utan att effekten försvinner.

Som ett första steg genomför vi nu Karisma pilotstudie för att testa hur snabbt tamoxifen påverkar den så kallade mammografiska tätheten och om det är någon skillnad beroende på tamoxifendos. Studien genomförs vid Södersjukhuset i Stockholm och startar i mars 2015.


Tillbaka till nyheter