Tillbaka till nyheter

Första avhandlingen baserad på Karma nu publicerad

Den 15:e januari disputerade doktor Thang Trinh på Karolinska Institutet med sin avhandling ”Determinants of breast cancer risk; focusing on mammographic density”. Thangs avhandling handlade om hur motion, alkohol och tobak påverkar risken för bröstcancer. För att studera risken att drabbas av bröstcancer studerade Thang hur den mammografiska tätheten påverkas av motion, alkohol och tobak.

Den mammografiska tätheten är det vita i en mammografibild. Den vita delen utgörs av körtelvävnad och bindväv. Den grå-svarat delen av fett. Ju mer vitt det finns i en mammografibild ju fler körtelceller finns det och ju högre är risken att utveckla bröstcancer. Nedan ses ett icke tätt bröst till vänster och ett mycket tätt bröst till höger.

 

dens vs non dens

Alla kvinnor som deltagit i Karma har besvarat en massa frågor som handlar om hur de lever sina liv. Vi använde den informationen och mätte tätheten på de mammografibilder som togs när deltagarna var på sin mammografiscreening. Vi frågades oss sedan om det var så att kvinnor som exempelvis drack mer vin hade en högre täthet än de kvinnor som inte drack något vin alls.

Thangs avhandling har lärt oss följande:

Att motionera minskar tätheten vilket gör att risken för bröstcancer med största sannolikhet också minskar. Ju mer en kvinna motionerar ju mer minskar tätheten. Vi studerade även om kvinnor som hade en högre risk för bröstcancer behövde motionera mer än en kvinna med lägre risk. Det visade sig att de kvinnor som har en högre risk för bröstcancer måste anstränga sig mer.

Det omvända förhållandet gällde för alkohol. Ju mer en kvinna dricker ju mer ökar tätheten och därmed risken för bröstcancer. Det verkar dock som om en kvinna måste dricka mer än ett glas vin per dag för att tätheten skall öka. Även här gällde att det var skillnad i påverkan av alkohol beroende på bakgrundsrisken. Har man en hög risk för bröstcancer skall man vara extra varsam med alkohol.

Slutligen studerade Thang täthetens förändring bland rökande kvinnor. Märkligt nog går tätheten ner och då borde ju risken för bröstcancer minska men det gör den inte. Vi vet att rökning ökar risken för bröstcancer. Thang förklarade röknings effekt på tätheten med att tobak fungerar som ett ”anti hormon” (och sänker tätheten) men att tobak också innehåller så många andra gifter att det ökar risken för bröstcancer.

Professor Per Hall som har handlett Thang kommenterar resultaten: ”Dessa resultat är spännande och visar att man i framtiden, när vi kan säga något om varje kvinnas individuella risk , kan använda livsstils råd som en del av den förebyggande behandlingen för bröstcancer. Redan idag kan man ge rådet till en kvinna som vill minska sin risk för bröstcancer; motionera, var sparsam med alkohol och rök inte”


Tillbaka till nyheter