Tillbaka till nyheter

Karma-deltagare svarar på enkät om kommunikation kring bröstcancerrisk

Nästan 62 000 Karma-deltagare har de senaste veckorna fått email med en förfrågan om att svara på en web-enkät. Enkäten handlar om hur, och om, man vi ha reda på sin risk för bröstcancer.

25 000 har redan svarat. ”Tack alla kvinnor som efter flera års deltagande forfarande ställer upp för forskningen!”, säger Per Hall, forskningsledare för Karma.

I Karma-projektet håller man på att ta fram en modell för att kunna mäta den individuella risken för bröstcancer.

Innan man testar en sådan modell i verkligheten behöver forskarna få svar på hur kvinnor ser på sin personliga risk och sjukvårdens hantering av individuell risk.

Syftet med enkäten är alltså att undersöka hur kvinnor ser på att få den egna risken mätt i samband med sin mammografiscreening. Forskarna vill också förstå hur ett personligt riskbaserat screeningprogram uppfattas avseende för- och nackdelar med fler eller färre screeningtillfällen, att delta i program för fysisk aktivitet, kostrådgivning eller andra förebyggande åtgärder. Man vill också få en insikt i hur man bäst förmedlar information om risk och förändrade rutiner.

Undersökningen av kvinnors inställning till bröstcancerrisk är ett internationellt samarbete mellan forskare i Sverige, England och Nederländerna. Professor Per Hall: ”Sverige har alltid legat långt framme inom mammografisceening så det känns naturligt att vi nu går in i nästa fas; jag är övertygad om att vi kommer att vara först i världen med att införa en individanpassad riskbaserad screening för bröstcancer!”

 


Tillbaka till nyheter