Tillbaka till nyheter

Karma Kamera har nått 1400 deltagare

Delstudien Karma Kamera, där vi på Södersjukhuset i Stockholm testar en ny metod för kompletterande bröstundersökning, har nått halvvägs i sin studiefas. Under 2014 genomförde 650 kvinnor en testfas av studien och under 2015 har hittills 750 kvinnor som tidigare deltagit i Karma genomfört undersökningen i samband med sin ordinarie mammografi. Vi planerar för att totalt drygt 2000 kvinnor skall ingå i studien som hittills gett oss mycket ny kunskap för framtiden.


Tillbaka till nyheter