Tillbaka till nyheter

Karma Normal – en delstudie till Karma där mammografisk täthet hos friska kvinnor ska studeras

I Karma Normal vill forskarna studera vad som gör att kvinnor med hög mammografisk täthet i högre utsträckning får bröstcancer. Detta görs genom att studera bröstvävnaden hos friska kvinnor och genom att jämföra bröst- biopsier från kvinnor som har mammografiskt täta bröst med kvinnor som har mindre täta bröst.

Karma Normal är ett samarbete mellan forskare på Karolinska Institutet och läkare på mammografikliniken på Helsingborgs Lasarett. Slumpmässigt utvalda kvinnor som redan deltar i Karma och bor i Helsingborg kommer
att få ett brev med en inbjudan att delta i Karma Normalstudien.

Rent praktiskt kommer erfarna läkare att ta biopsier på friska bröst, samma typ av biopsi som de tar på kvinnor
med misstänkt knöl i bröstet. Dessa biopsier kommer att analyseras med olika metoder för att ge en bild av hur vävnaden ser ut. Forskarna kommer att titta på vilken cellsammansättning som utgör tätheten och även se om
de kan upptäcka förändringar som senare skulle kunna leda till en cancer.

Syftet är att försöka förstå dels vad som ger upphov till tätheten och dels vilka olika celltyper och gener som påverkar uppkomsten av cancer, för att i framtiden förhoppningsvis kunna förebygga cancer.


Tillbaka till nyheter