Tillbaka till nyheter

KARMA på plats under San Antonio Breast Cancer Symposium

Den vetenskapliga konferensen San Antonio Breast Cancer Symposium har nyligen ägt rum, 5-9 december i Texas, USA. Per Hall KARMA-projektets vetenskapliga ledare var på plats som inbjuden talare där han bl.a. presenterade resultaten från vår studie KARISMA2. Här kan du läsa mer om Per Halls medverkan och en kort intervju i ämnet.

I KARISMA2 studien undersöktes om lägre doser än standarddosen på 20 mg av läkemedlet tamoxifen resulterade i mindre biverkningar utan att den skyddande effekten av minskad brösttätheten påverkades. Läs mer om KARISMA2 studiens resultat här.


Tillbaka till nyheter