Tillbaka till nyheter

Karma presenterar en modell för riskbedömning

Den första riskmodellen för bröstcancer baserad på Karma har publicerats

Ett av de viktigaste målen för Karmaprojektet är att identifiera de kvinnor som kommer att utveckla en bröstcancer. Kvinnor som har en hög risk skall sannolikt screenas mer intensivt och även erhålla förebyggande behandling. Det finns flera så kallade riskmodeller för att beräkna vilka kvinnor som har en ökad risk att diagnostiseras med bröstcancer. De flesta modeller väger in ärftlighet, antal barn, ålder vid första barnets födelse, ålder och BMI. I vår modell har vi adderat information som vi fått efter att ha analyserat kvinnors mammografibilder. Vi har mätt den mammografiska tätheten och antalet förkalkningar i mammografibilden. Risken för bröstcancer ökar ju tätare brösten är och ju fler förkalkningar det finns.

Delar vi in kvinnor i olika riskgrupper och jämför den grupp som har lägst och högst risk har högriskgruppen nästan nio gånger högre sannolikhet att utveckla en bröstcancer i jämförelse med lågriskgruppen. Vi har även lyckats identifiera några få procent av alla kvinnor som har en mycket hög risk för bröstcancer.

Artikeln publicerades i Breast Cancer Research, mars 2017.

Eriksson M, Czene K, Pawitan Y, Leifland K, Darabi H, Hall P. A clinical model for identifying the short-term risk of breast cancer. Breast Cancer Res. 2017 Mar 14;19(1):29. doi: 10.1186/s13058-017-0820-y. PMID: 28288659


Tillbaka till nyheter