Tillbaka till nyheter

KARMA samarbete i ett projekt om lungcancer

I samarbete med Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland och Region Stockholm undersöker forskarna i KARMA om man kan screena för lungcancer i samband med sin mammografi.

Under våren 2020 tillfrågas ca 6000 kvinnor, som inbjudits till mammografiscreening, om att besvara en enkät om rökvanor och inställning till lungundersökning. Studien är en första kartläggning för att undersöka möjligheterna att fånga in kvinnor med risk för lungcancer och erbjuda datortomografi av lungorna för att tidigt upptäcka förändringar. Lungcancer är en av de allvarligaste cancerformerna men tidig upptäckt kan förbättra överlevnaden.


Tillbaka till nyheter