Tillbaka till nyheter

Karma utvärderar metod för mätning av brösttäthet

I en nyligen publicerad studie från Karma projektet har man utvärderat ett verktyg (VolparaDensity mjukvara) som mäter bröstens täthet på mammografibilden. Det är första gången som detta gjorts i större skala och resultaten visar att metoden är applicerbar på mammogafiapparater från olika tillverkare vilket gör att täthetsmätning med denna metod skulle kunna användas på vilken mammografienhet som helst i Sverige.

Studien är publicerad sept 2014 i Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2014 Sep;23(9):1764-72. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-13-1219. Epub 2014 Jul 10.


Tillbaka till nyheter