Tillbaka till nyheter

Karmas huvuddonator Märit Rausing hedersdoktor vid Karolinska institutet

Den 13 maj 2011 utnämndes Märit Rausing till hedersdoktor vid Karolinska institutet. Märit Rausing och hennes man Hans har genom sin donation gjort Karmastudien möjlig. Utan deras generösa donation hade vi inte kunnat starta enheterna i Helsingborg/Landskrona och Södersjukhuset.

Vid en högtidliga ceremonin i Stockholms stadshus höll Märit ett tacktal som var mycket uppskattat. Hon underströk hur viktig Karmastudien är och att den endast kan genomföras i länder där det finns ett mammografiscreeningprogram, en välfungerande sjukvård och frivilliga som ställer upp i studien.


Tillbaka till nyheter