Tillbaka till nyheter

Karmastudien passerar 30 000 deltagare

”Idag, på den internationella kvinnodagen av alla dagar, har Karmastudien passerat 30 000 deltagare. Vi vill tacka alla våra deltagare som väljer att delta i Karmastudien och på så sätt ställer upp för bröstcancerforskningen. Känn er stolta och kom ihåg att tillsammans skapar vi just nu medicinsk historia!” säger professor Per Hall, vetenskapligt ansvarig för Karma.

Den 20 februari startades den fjärde och troligen sista Karmaenheten på Lunds Universitetssjukhus. Vi har sedan tidigare Karmaenheter på Södersjukhuset i Stockholm, i Helsingborg och Landskrona. Med fyra enheter deltar nu över 900 kvinnor varje vecka i Karmastudien och det betyder att målet, med 100 000 deltagande kvinnor, kommer att nås redan under 2013. Dessa kvinnor ska sen följas i förhoppningsvis 10 år.

Resultatet från den genetiska forskningen tillsammans med forskningen om mammografisk täthet gör att forskarna snart kan hitta de kvinnor som har en ökad risk för bröstcancer. Tanken är att dessa kvinnor ska erbjudas en förebyggande behandling och redan nu har forskarna börjat planera för hur man ska gå tillväga.


Tillbaka till nyheter