Tillbaka till nyheter

Makarna Rausing ger ny miljondonation till Karmaprojeketet

Hittills har över 70 000 kvinnor anmält sig till Karmaprojektet som är ett av de största bröstcancerprojekten i världen. Forskarna försöker hitta de kvinnor som har ökad risk för bröstcancer för att kunna erbjuda dem sätt att förebygga sjukdomen. Målet är att på sikt avsevärt minska antalet kvinnor som insjuknar i bröstcancer.
– Märit och Hans Rausings initiativ mot bröstcancer betyder oerhört mycket för vår forskning och våra möjligheter att minska insjuknandet och dödligheten i bröstcancer, säger professor Per Hall som leder Karmastudien.

Sedan 2009 har ett stort internationellt samarbete pågått där forskarna studerat vilka gener och genförändringar som påverkar risken för bröstcancer. Resultat från dessa studier har nyligen publicerats i ett temanummer av Nature Genetics och i dagarna publicerades delresultat från Karmastudien som visar på mycket positiva effekter av återfallsförebyggande bröstcancerbehandling. Det arbete som hittills lagts ner ger förutsättningar för ytterligare viktiga forskningsresultat, vilket gör att makarna Rausing vill öka sitt stöd. ”Resultaten i de studier vi nu presenterat är mycket viktiga steg på vägen” säger Per Hall.

De pengar vi nu fått kommer att användas till att följa upp de kvinnor som redan ingår i Karmastudien. Tanken med Karma är att kvinnorna ska komma tillbaka vid varje mammografitillfälle, så att forskarna i framtiden kan forska på hur deltagarnas mammografibilder, blodprov och livsstil har förändrats över tiden.


Tillbaka till nyheter