Tillbaka till nyheter

Nu påbörjas Karma Normal – en studie av bröstvävnadens täthet hos friska kvinnor

Karma Normal är en delstudie till Karma och ett viktigt samarbete mellan forskare på Karolinska Institutet och läkare på Helsingborgs Lasarett.

I Karma Normal vill vi undersöka vad det är som gör att kvinnor med hög täthet i sin bröstvävnad (mammografisk täthet) i större utsträckning får bröstcancer än kvinnor med låg täthet. Detta görs genom att erfarna läkare tar ett vävnadsprov (biopsi) från friska kvinnor som har hög täthet i bröstvävnaden och från friska kvinnor som har mindre täta bröst. Vi kommer att studera och jämföra bröstvävnaden och vill försöka förstå dels vad som ger upphov till tätheten och dels vilka olika celltyper och gener som påverkar uppkomsten av cancer.

”Eftersom mammografisk täthet är en mycket stor riskfaktor för bröstcancer har vi stora förväntningar på denna studie och de första resultaten förväntas under våren/sommaren 2012” säger professor Per Hall, vetenskapligt ansvarig för Karma.


Tillbaka till nyheter