Tillbaka till nyheter

Nu startar Karma CREME-1

Karma CREME-1 är en pilotstudie där vi undersöker om ett läkemedel, endoxifen, i en lösning som appliceras direkt på brösten, sänker den mammografiska tätheten, utan att ge besvärande biverkningar. Det övergripande målet är att minska antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer genom att i framtiden kunna erbjuda kvinnor med förhöjd risk för bröstcancer en förebyggande behandling.

Varför endoxifen?

Endoxifen är en restprodukt, metabolit, som bildas när tamoxifen bryts ner. Tamoxifen är ett antiöstrogen som sedan länge används för att förebygga återfall av bröstcancer. Studier har också visat att tamoxifen minskar risken att insjukna i bröstcancer med 50 procent. Tamoxifen gör att tätheten i bröstvävnaden blir mindre och då minskar risken för bröstcancer. Men det finns biverkningar med tamoxifen.

Tidiga studier med tamoxifen-metaboliten endoxifen visar att biverkningarna är färre. Om man dessutom smörjer endoxifen på bröstet tänker man sig att behandlingen blir lokal liksom eventuella biverkningar.

Inklusion pågår under september.

Vi tillfrågar alla kvinnor som kommer till screening-mammografi på SöS Bröstcentrum under september om de vill delta i Karma CREME-1.  Behandling och uppföljning sker sedan under 6 månader för de kvinnor som deltar.

Studien genomförs parallellt med Karisma 2 där forskarna har samma frågeställning som i Karma CREME-1, dvs kan vi få fram ett läkemedel som utan besvärande biverkningar sänker den mammografiska tätheten och därmed också risken för bröstcancer.

 


Tillbaka till nyheter