Tillbaka till nyheter

Nu startar Karma Kontrast

Kan man upptäcka bröstcancer tidigare med kontrast-förstärkt mammografi? I november kommer kvinnor som återkallas för kompletterande bilder efter screeningmammografi att tillfrågas om deltagande i studien. Läs mer på Södersjukhusets hemsida i den här länken.


Tillbaka till nyheter