Tillbaka till nyheter

Ny kunskap om täta bröst

Vi vet sedan flera år att bröst med mycket bröstvävnad oftare utvecklar cancer än bröst med lite bröstvävnad. Nu vet vi också att kvinnor som redan har fått och behandlats för bröstcancer löper mindre risk för återfall om vi lyckas få ned tätheten. Denna mycket viktiga kunskap, som kan rädda många kvinnors liv framöver, har vi tack vare de kvinnor som frivilligt lägger tid på att delta i olika forskningsstudier. Stort tack till er alla!

I en av dessa bröstcancerstudier, som publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology,  presenteras ny kunskap om mammografisk täthet. Begreppet mammografisk täthet har att göra med hur mycket bröstvävnad respektive fett eller annan vävnad som finns i ett bröst. Mycket bröstvävnad innebär hög täthet och då har mammografibilden stora vita partier.

I studien ingår nära 1 000 kvinnor som följts under cirka 15 års tid. Dessa kvinnor har haft och behandlats för hormonkänslig bröstcancer. Hälften av kvinnorna fick behandling med tamoxifen för att förebygga återfall, hälften fick det inte. I dag får i princip alla kvinnor någon behandling för att förebygga återfall, men kvinnorna i studien insjuknande innan tamoxifen var en etablerad behandling.

Forskarna upptäckte att den mammografiska tätheten utvecklades mycket olika hos patienterna. De kvinnor som trots behandling hade fortsatt hög täthet i sina bröst fick oftare återfall, än de kvinnor vars bröst blev mindre täta av behandlingen.

Per Hall, som är professor vid Karolinska Institutet och vetenskapligt ansvarig för Karmastudien, säger att denna nya kunskap är mycket viktig och kommer att rädda liv hos kvinnor som har haft bröstcancer.

–       Nu kan vi se om den återfallsförebyggande behandlingen fungerar eller inte. Det finns flera läkemedel att använda för att förebygga återfall, och om tätheten inte minskar bör man troligen byta preparat, säger Per Hall.

Vi på Karma-projektet säger stort tack till de kvinnor som ingick i denna studie som nu kan ligga till grund för fortsatt forskning inom Karmastudien.
Läs hela artikeln …


Tillbaka till nyheter