Tillbaka till nyheter

Nya lösenordsfunktionen ger högre IT-säkerhet

Ring Karmas informationstelefon 08-524 823 39 så får du ett lösenord, om du inte kan öppna din enkät.

I måndags, 23:e januari, aktiverades en ny lösenordsfunktion för att ytterligare stärka IT-säkerheten. Detta innebär att alla Karma deltagare behöver både studieID och ett lösenord för att kunna besvara enkäten. Om du inte har ett lösenord så tveka inte att ringa till vår informationstelefon eller maila till oss på karmastudien@ki.se för att få ett lösenord så att du kan besvara enkäten. Alla kvinnor som gör sin mammografi fr.o.m. 30 januari har fått både studieID och lösenord i sin inbjudan.

”Vi har fått mycket uppskattning från deltagare att vi tänker på IT-säkerhet trots att det kan innebära visst merarbete både för oss och för våra deltagare” säger Anki Kristensen, ansvarig för kommunikation.


Tillbaka till nyheter