Tillbaka till nyheter

Professor Per Hall skriver i DN debatt 1/11

Varje timme drabbas en svensk kvinna av bröstcancer! – en utveckling som måste bromsas

År 2011 diagnostiserades 8 300 bröstcancerfall i Sverige och antalet fall ökar år från år. Idag satsas nästan inga resurser på att förebygga insjuknandet i bröstcancer trots att det finns möjligheter att skapa ett effektivt förebyggande program.   

Antalet bröstcancerfall har under de senaste åren ökat kraftigt trots att man kanske skulle kunna tro motsatsen med tanke på den globala uppmärksamhet som kampen mot sjukdomen genererat det senaste decenniet. Även om man tar hänsyn till att svenska kvinnor lever längre har insjuknandet i bröstcancer ökat med 25 % de senaste tio åren. Varje timme drabbas en kvinna i Sverige av bröstcancer och var åttonde kvinna kommer att få diagnosen bröstcancer under sin livstid. Hade bröstcancer varit en smittsam sjukdom hade vi med rätta talat om en epidemi.

Bröstcancer är numera att betrakta som en folksjukdom. Går det då att förebygga vanliga folksjukdomar? Som figuren visar har det gått alldeles utmärkt att förebygga hjärtinfarkt.

BC_ Hjärtinf

 

 

 

 

 

 

Läs artikeln i sin helhet…

 


Tillbaka till nyheter