Tillbaka till nyheter

Region Skåne har högt antal nya bröstcancerfall per invånare

Var nionde kvinna i Sverige drabbas av bröstcancer. Det betyder att varje timme diagnostiseras en kvinna i landet med bröstcancer. Vården av bröstcancerpatienter möter stora utmaningar. Ett ökande antal patienter ska erbjudas behandling enligt nationella riktlinjer. Cytostatika och moderna målriktade läkemedel används idag till fler patient- grupper och under längre tid och tar allt större resurser i anspråk. Det råder brist på läkare och sjuksköterskor inom samtliga de specialiteter som behövs runt bröstcancersjuka kvinnor.

Krafttag och nytänkande kan framkalla en entusiasm som gynnar sjukvård och forskning, underlättar personal- rekryteringar och gör Region Skåne till en förebild för framtidens cancervård och cancerprevention.
Till artikeln … 


Tillbaka till nyheter