Tillbaka till nyheter

Region Stockholm finansierar pilot-projekt för riskbaserad screening

Bröstcentrum SöS och KARMA projektgrupp planerar nu för ett pilot-projekt för att testa riskbaserad screening. Detta efter att Region Stockholm avsatt medel för detta pilot-projekt som går under arbetsnamnet SMART (Stockholm Mammography Risk Trial) och som går ut på att undersöka kvinnor baserat på den individuella risken att drabbas av bröstcancer. Kvinnor som vill veta sin risk och har en förhöjd risk erbjuds tätare mammografikontroller och mer avancerade undersökningsmetoder. Studien kommer att startas under 2022 och kvinnor som inviteras till screening på SöS Bröstcentrum kommer att att tillfrågas om deltagande i studien.

Projektet har uppmärksammats i flera medier bland annat på SVT:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/8000-kvinnor-i-region-stockholm-ska-fa-mer-mammografi


Tillbaka till nyheter