Tillbaka till nyheter

Resultat från KARISMA2 visar att lägre doser minskar täthet med färre biverkningar

Resultatet visar att att en nästan 10 gånger lägre dos, 2,5 mg, tamoxifen ger samma täthetsminskning på mammografibilden som dagens standard-dos, i alla fall hos kvinnor som inte passerat klimakteriet. Studien visar också att de vanligaste och mest besvärande besvären såsom vallningar, minskade markant med lägre dos.

Läs mer Karolinska institutets hemsida https://nyheter.ki.se/lagre-dos-ostrogenhammare-verkar-minska-risken-for-brostcancer


Tillbaka till nyheter